Back

Za nami II Etap Konkursu Turystyczne Skarby Małopolski!

Za nami II Etap Konkursu Turystyczne Skarby Małopolski!

Baner
Internauci oddali swoje głosy, teraz czas na III, ostatni już Etap Konkursu. W tej części Konkursu Kapituła zapozna się z wynikami głosowania internautów i dokona swojej oceny kandydatur dopuszczonych do głosowania.

Według Regulaminu Laureatami  Konkursu  w  kategoriach  konkursowych  zostaną kandydatury,  które otrzymają łącznie największą liczbę punktów:

a) wynikającą z zajętego przez daną kandydaturę miejsca w głosowaniu  internautów, 

b)   wynikającą z oceny Kapituły (przy czym maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Kapituła w danej kategorii liczona będzie jako 1/3 sumy punktów uzyskanych przez kandydatów w głosowaniu internautów w danej kategorii).

Kto zwycięży? Wyniki podamy już za kilka dni !

 

Play Play