Pieniny a Spiš

Pieniny a Spiš

Pohľad na vrcholy Pienin

Pieniny a Spiš sú turisticky jedným z najatraktívnejších poľských regiónov – stoja za návštevu nezávisle na ročnom období. Prírodné hodnoty, kultúrna rôznorodosť, množstvo pamiatok umožní zakúsiť nevšednú tvár Malopoľska. 

Oblasť Pienin leží v strednej časti Pieninského bradlového pásma. Zo severu Pieniny hraničia s pohorím Gorce a Sadeckými Beskydami, z juhu so Spišskou Magurou. Celé pásmo na dĺžku meria 35 km a na šírku od 3,5 do 6 km. Pieniny sú prirodzene, riekou Dunajec, rozdelené do troch častí, Spišské Pieniny, Stredné Pieniny a Malé Pieniny. Najvyšší vrchol tejto horskej krajiny vytvorenej z vápenca, bridlíc, pieskovcov a zlepencov predstavujú Vysoké Skalky (1050 m n. m.).

Spiš s ohľadom na svoje zaujímavé dejiny priťahuje nadšencov do histórie. Prvé stopy prítomnosti človeka na tomto území pochádzajú z obdobia paleolitu. Neskôr región nešetrili ani búrlivé dejiny poľsko-uhorského a poľsko-československého pohraničia. 

Región ponúka mnoho atrakcií. Hustá sieť pretínajúcich sa turistických chodníkov a lyžiarske strediská prinášajú nezabudnuteľné dojmy pre milovníkov zimných športov a peších túr. Tým, ktorí hľadajú oddych, odporúčame Szczawnicu a Krościenko nad Dunajcom – cenené kúpeľné obce, v ktorých možno napr. ochutnať pramenitú liečivú vodu jedinečnej chuti. Za využitie rozhodne stojí bohatá ponuka kultúrnych akcií.

Multimédiá