Facebook link

Obiekt - VisitMalopolska

Wioska indiańska Arapaho Zalas

Indiánska dedinka Arapaho Zalas

trzy wigwamy na łące to atrakcja dla dzieci i dorosłych
Zalas Turistický región: Jura Krakowsko- Częstochowska
tel. +48 507327300
Indiánska dedinka Arapaho sa nachádza v údolí rezervácie potoku Rudno, v pásme Orly, v dedinke Zalas nachádzajúcej sa 30 km od Krakova.

Na malých a veľkých tu čakajú atrakcie typické pre činnosti v indiánskej dedinke: strieľanie z luku, hod krúžkami na bizónie rohy, ťahanie jedovatých hadov, lovenie rýb alebo maľovanie na tvár. Nechýba ani prezeranie originálnych típí, kožušín divokých zvierat, ale tiež prechádzka chodníkom dobyvateľov divokého západu spočívajúca v lezení a zostupe po lane, pavučine a chôdzi po kladine.

Navyše sa po predchádzajúcej rezervácii deti budú môcť prejsť na poníkovi pod dohľadom profesionálneho inštruktora jazdy na koni. Novinkou v ponuke je ryžovanie zlata. Mladí Indiáni deň plný dobrodružstva zakončia pri ohnisku, kde sa započúvajú do starých indiánskych rozprávaní.

Rezervácie termínov výletov sú prijímané po celý rok! V dedinke sa tiež nachádza obchodík so suvenírmi.
Stojí za to dodať, že dedinka ponúka tiež zájazdové kurzy keramiky, vedené v inštitúciách zamestnancami Indiánskej dedinky Arapaho.